Home

Nieuws

 • Frans van Hasselt lezing

  25 oktober
  Op 2 november organiseert Studium Generale TUD in samenwerking met Jeroen van den Hoven om 20:00 uur de jaarlijkse Frans van Hasselt lezing in de van der Mandelezaal van het Prinsenhof. De spreker is dit jaar prof. Philip Kitcher (Columbia University, NY) met een voordracht “What do we owe to the future?” over de morele aspecten van klimaatbeleid. Deze lezing is vrij toegankelijk.Lees meer
 • Tentoonstelling Maskerades

  19 oktober
  In het Museum Paul Tetar van Elven te Delft wordt op dit moment een tentoonstelling genaamd: ‘’Wat een drukte op de Delftsche straten!’’ tentoongesteld.  Deze tentoonstelling gaat over de maskerades die tot nu toe werden georganiseerd ter ere van onze Lustra. Wij, als DSC, hebben verschillende foto’s, prenten en enkele originele maskeradekostuums uit ons archief in bruikleen gesteld.Lees meer
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  24 mei
  Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens beheert verplicht te voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening is in het leven geroepen om de burger meer controle te geven over gegevens die hem betreffen en die worden bewaard en gebruikt door overheden en private organisaties. Veel van wat in de Verordening wordt geregeld stond al vele jaren in de Wet bescherming persoonsgegevens, maar de regels worden aangescherpt. Wij willen zeker zijn dat we aan die regels voldoen. Daarom ontvangt u dit bericht.Lees meer