Home

Nieuws

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

    24 mei
    Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens beheert verplicht te voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening is in het leven geroepen om de burger meer controle te geven over gegevens die hem betreffen en die worden bewaard en gebruikt door overheden en private organisaties. Veel van wat in de Verordening wordt geregeld stond al vele jaren in de Wet bescherming persoonsgegevens, maar de regels worden aangescherpt. Wij willen zeker zijn dat we aan die regels voldoen. Daarom ontvangt u dit bericht.Lees meer