Algemene Ledenvergadering

Algemente Ledenvergadering VOL

Ieder jaar vindt in het voorjaar de Algemene Ledenvergadering van de VOL plaats op Societeit Phoenix.  Hieronder vindt u  de  (concept) notulen van een aantal vorige vergaderingen . Mocht u notulen van eerder vergaderingen willen inzien, neemt u dan contact op met ons via secretaris@vol-dsc.nl.