Het 34e Lustrum van het Delftsch Studenten Corps

Geachte oud-Leden van het Delftsch Studenten Corps,

Sinds de aankondiging van de 34e FeestCommissie van het Delftsch Studenten Corps een aantal maanden geleden, is het Lustrum gaan leven onder de Leden. In de wandelgangen begint men langzaamaan in toenemende mate te spreken over dit twee weken durende evenement. Het enthousiasme resoneert door het Delftsch Studenten Corps en de zalen van de Societeit "Phoenix". Ondanks dat menig huidig Lid nooit een dergelijk feest heeft gezien, leeft het Lustrum.

Via dit medium zal er spoedig meer informatie volgen betreffende het Lustrum, maar het belangrijkste voor u zijn op dit moment de data van de viering van ons 170e levensjaar. Het 34e lustrum van het Delftsch Studenten Corps begint op zaterdag 14 juli en gaat door tot en met vrijdag 27 juli 2018. Vanuit de FeestCommissie volgt er een uitnodiging voor het Reünistenweekend, welke traditioneel zal plaatsvinden in het eerste weekend van het Lustrum.

De FeestCommissie is te bereiken op info@lustrumdsc.nl.

In de veronderstelling u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

David de Vries
Secretaris Senaat